Rekvalifikační masérský kurz

SKUPINOVÝ 7000,- ; individuální 12000,- zkouška 2000,-

INFORMACE K SPECIFIKACI KURZU 1. ukončen autorizovanou zkouškou sportovní masáže 2. osvědčení o úspěšném ukončení rekvalifikačního programu 3. účast v akreditovaném vzdělávacím programu MŠMT ČR s působností mimo oblast zdravotnictví 4. splňuje požadavky živnostenského zákona pro vydání živnostenského oprávnění: Masérské, rekondiční a regenerační služby 5. absolvent obdrží Osvědčení o získání profesní kvalifikace úspěšné ukončení kurzu zaručuje absolventovi získání dostatečné praxe a možnosti okamžité realizace profesionálně masírovat 6. tento kurz je základem pro profesionální znalost masérské činnosti a pro možnost dalšího odborného růstu v oboru masáží ,např. účasti na dalších kurzech a seminářích INFORMACE K ODBORNOSTI VÝUKY Rozsah výuky 150 vyučovacích hodin (30 hodin teoretická část, 70 hodin teoretická část anatomie, 50 hodin praktická část) Kurz je 5-ti víkendový Individualní kurz dle domluvy Termín leden 2020

Related Products